Mommy, Daddy, Ate: re Tagaytay trip with relatives

Kahapon ay nagsilabas kami nina Kuya kasama ang mga pinsanin at mga tyuhin, tyahin, at mga apo-apo. Sa Tagaytay ang plano, at pumunta kami sa People’s Park, Viewsite Restaurant, at Residence Inn Zoo. Mababa ang mga ulap, at sobrang ginaw sa People’s Park, at sa Viewsite kami nag-rent ng cottage para kainan ng mga baun-baon na pananghalian. Dito rin nagsipangabayo ang mga anak nina Ditse. Tumuloy kami sa zoo pagkatapos ng pananghalian, at halos di pa natuloy dahil namahalan sa 100 pesos na entrance fee ang iba. Nakumbinse ang karamihan na tumuloy, pero ang iba ay namili na lang nga mga prutas sa labas. Mukhang nag-enjoy naman sila sa loob ng zoo, ako naman kasi ay pangalawa ko nang punta dito. Pinangunahan ko na ang pagbuhat ng sawa at pagpapalitrato, sinundan na nung iba. Tumuloy sa palengke pagkatapos, si Kuya na lang ang pinamili ko, at masama na pakiramdam ko nung oras na yun (Di ako pumasok ngayong gabi, at naging masamang ubo na sakit ko). Hinatid na namin ang bagong mag-asawa (Randy at “Babes”) sa bahay nila sa Baesa, na syang nakasakay sa likod ng kotse mula nung umpisa, at Tio Rufing sa Obando.

Makikita nyo ang ilang pictures sa album na mapupuntahan nyo mula sa blog entry ko na makikita dito. Nilagyan ko ng password para tayo-tayo lang makakita.

Sana naman maayos kayo dyan. Email kayo kung may panahon kayo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.