Today’s Photo

butterfly

Today’s photo was actually taken yesterday, just when the afternoon rain started. This butterfly perched solo outside the gate of the house.

#

Speaking of butterflies, be warned that the Pulilan Butterfly Haven does not allow any cameras to be taken inside their gardens. The attendants said it was simply management policy, so I sent management an email asking them why they implemented that rule.

More than a week has passed, no reply.

[Listening to: Never Leave a Job Half Done – Pedro The Lion – Winners Never Quit (3:11)]
Tagged

One thought on “Today’s Photo

  1. […] Nadala na lang sa awa siguro ako at di ko na pinursigi ang punto ko. Naisip ko na rin na maswerte ako at napunta ako ng China, na kung saan mabibilang ko sa isang kamay ang mga sinigawan ako para wag kunan ang kinukunan ko: di ko nga lang sigurado kung yun nga ang sinisigaw sa akin, at di naman ako nakakaintindi ng Intsik. Dito sa Pinas, bihira lang ako magsadya mag-shoot sa mga espesyal na locations, at pangalawang beses ko na to pinagbawalan (yung isa ay kinwento ko na dito). […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *