Rangefinder Filipinas Updates

Just had what probably is the most cheerful Rangefinder Filipinas (RFilipinas) gathering at Quezon City last friday, where one convert was actually blessed to be sold a Yashica rangefinder camera himself, his first RF.

Picture slideshow from Eddie, our gracious host, can be found here. Other photos from Jay Javier here. All taken with the shooters’ respective Epson RD1s digital RF’s.

RFilipinas’ new project is undeniably a great opportunity for everyone in the group, that its not really a question anymore if we should undertake it. Details to follow when available.

#

And the old family camera is now working, charged with four LR44 (watch or calculator batteries), and some tinfoil:

S-s-s-something From Old House Crap: Minolta Hi-Matic F

This is now my point, focus, and shoot RF camera 🙂

Continue reading Rangefinder Filipinas Updates

Previewing Malate Kids Photos

The first Rangefinder Filipinas (RFilipinas) project -and there’s a second one, this time, sponsored big-time- is an exhibit/book advocacy for Malate street kids. So far, I think I have a one-handful of decent photos, all black-and-white, all developed (with help here and there) by myself with Jay Javier’s homebrew chemicals.

Remedios Circle Kids

More posts on this to follow.

#

I didn’t know how I should post about what is probably the best compliment I ever got, but Lyn took care of that.

Nationalistic Meme?

Sabi ni Jonas, kaklase ko nung college: “What are the 3 signs you see happening now that make you say, “It feels great to be Pinoy

Sagutin ko to ng Tagalog, palagay ko mas angkop para sa tema.

1) Ang pagpapakita sa nakaraang eleksyon ng pakikialam sa umiiral ng sitemang pulitikal ng bansa, at ang pagdadamay ng mga pangalan sa balota na mas may saysay kaysa sa yung hinain lang ng gobyerno, kahit na isa ako sa nagnanais na sana may isang sulok pa sa nananatiliang dualismo sa pulitika. Una ito sa listahan dahil sa relvance sa panahon, pero mas masusubukan ito sa nalalapit na pangpanghulong halalan.

2) Ang pagkakaroon pa rin ng espirito ng idealismo, at ang walang hanggang pagnanais para umunlad ang kamalayan ng Pinoy para sa ikabubuti ng kalagayan ng pamumuhay ng nakakarami -na di lang sa kalagayan ng pangangalakal ng bansa, dulot ng foreign investment/overseas employment- at ang pagsikap na matupad ito.

Continue reading Nationalistic Meme?